Call recording

De oplossing van TalkTo biedt de mogelijkheid om gesprekken op te nemen voor archivering. Deze gesprekken kunnen later worden gebruikt bij training, evaluatie of voor juridische vastlegging.